วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

Questions

วันที่ 7 มกราคม 2565 ที่โรงเรียนบ้านป่าแดง โดยนางวรรญมาศ จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 การจัดงานครั้งนี้ได้มีคณะครู และนักเรียนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2565 สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 คำขวัญวันเด็กปีนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านป่าแดง โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021
โรงเรียนบ้านป่าแดงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน ให้เป็นผู้รักษาวินัยปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี
ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพานักเรียนรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพิ่มเติม
สรุปผลการร่วมแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาเชียงราย ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลหญิง อ.แม่สายชนะเลิศ ขอขอบคุณนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สต๊าฟโค้ชครูอั๋น, อ้ายดั๊ก, ผู้ปกครองเด็กๆทั้งนักกีฬาและนักกีฬาตัวน้อยที่เป็นกำลังใจ คณะครู ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ีทำให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
O15 คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
การอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ ๑-๓​ วันที่​ ๒-๓​ กันยายน​ ๒๕๖๓…ขอบคุณภาพถ่ายจากครูธิดาค่ะ…
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูวรวุฒิ ทาแกง ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2567 ณ อาคารโดม โรงเรียนบ้านป่าแดง เปิดจองโต๊ะจีน ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2567 และกิจกรรมผ้าป่า เพื่อปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร
โรงเรียนบ้านป่าแดง ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๕ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และการแสดงของนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป