วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือนำโดย รองผู้อำนวยการ นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์