วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567  โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย นางวรรณมาศ จันทรา ผู้อำนวยการฯ นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง