วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เนื่องใน”วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ดี งามของเราชาวพุทธ นำธรรมมะมาสอนใจ ประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ อิริยาบถ และชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความสงบภายในใจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองทั้งอารมณ์ และจิตใจ อีกทั้งการเวียนเทียน ยังการฝึกสติ และสมาธิ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย