วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

โรงเรียนบ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอน แบบ On-Site

และแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง จังหวัดเชียงราย