วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 184 หมู่ที่ 11 บ้านป่าแดง
ตำบล : เกาะช้าง
อำเภอ : แม่สาย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-675097

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 21/08/2480
อีเมล์ : pdschool57130@gmail.com