วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (NO Gift Policy)