วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนป่าแดง จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน นำโดยผอ.วรรญมาศ จันทรา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดงหลวง พร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และอนุบาล ส่วนรองผอ.ชริน ณ พิกุล ถวายเทียนพรรษา ณ สำนักสงฆ์บ้านร้องพระเจ้า พร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูวรวุฒิ ทาแกง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าซางงาม พร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3