วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพานักเรียนรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพิ่มเติม

ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนพานักเรียนรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 เพิ่มเติม