วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

การประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ​ของครูพลกฤต ศรีนันตา​ เมื่อวันที่​ ๒๖​ สิงหาคม​ ​๒๕๖๓​ ประกอบด้วยกรรมการผู้ประเมิน​ คือ​ ผอ.ภูวนารถ จันทาพูน ผอ.จตุรงค์ ชุมพลกุล และครูทนงศักดิ์ แสนมา… ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับครูพลกฤตที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในเร็ววันนี้ด้วยนะคะ… ขอบคุณภาพถ่ายจากครูพิลัยและครูกรรณิการ์ค่ะ…